Lom V Kozle - tektonické zrcadlo

Lom V Kozle – tektonické zrcadlo  49°57'1.7"N, 14°7'49.4"E

Na soutoku potoka Kačák a řeky Berounky se nachází zajímavá geologická lokalita. V období spodního devonu (paleozoikum – prvohory), kdy se pevniny budoucího českého masívu nacházely na jižní polokouli v subtropickém pásmu a pevnina byla pokryta mělkým teplým devonským mořem, se na dně tohoto moře usazovaly slivenecké vápence (před cca 403 mil.lety). Tyto vápence jsou složeny ze zbytků vápenatých schránek uhynulých mořskských živočichů, převážně lilijic – krinoidové vápence. Obsahují částečně i oxidy železa a ty dodávají vápencům, podle množství, barevný odstín od růžové až po červenohnědou. V tomto lomu jsou vápence narůžovělé. Tyto vápence samozřejmě sedimentovaly ve vodorovné poloze, ale na konci paleozoika (prvohor) v karbonu došlo k mohutnému variskému vrásnění (orogenezi). Během tohoto procesu byly vrstvy vápenců různě rozlámány, ukloněny do šikmého až někdy svislého směru (např. lom Velká Amerika) a provrásněny (např. Budňanská skála – Karlštejn). Na mnoha místech došlo ke vziku vrásových příkrovů, kdy starší vápencové vrstvy byly přesunuty na vzdálenosti několika stovek metrů na mladší vrstvy (např.lom Kobyla – Koněprusy).

Jak se po tektonicém zlomu jednotlové vápencové bloky posouvaly docházelo k obrušování styčných ploch a vytvářžení ohlazů, tzv. tektonických zrcadel. Jedno z nich se právě nachází u lomu V Kozle (jiný název lom Hostim II, Divadýlko). Téměř celá východní lomová stěna je tvořena jednou stranou tektonické poruchy po které docházelo na konci variské orogeneze k posunu bloků vápenců. Vysoké napětí při vrásnění porušilo skalní masív a zlom vznikl napříč vrstvami tohoto masívu a při posunu sosedících bloků vápenců vytvořil toto tektonické zrcadlo. Podle směru rýhování můžemě určit i směs posunu bloků. V současnosti jeden z původně posouvajících se bloků byl od dob variské orogeneze erodován a snesen a tektonické zrcadlo bylo odhaleno. Podél tektonické poruchy (zlomu) v minulosti (a částečně i v současnosti) vystupovaly vodní roztoky o teplotách 70 – 120 oC obohacené o kalcit a vytvářely kalcitové žily a krasové dutiny. V některých dutinách (na skalní stěně nahoře) se nacházely čtvrtohorní písčitohlinité sedimenty a spraše, které přinesly bohaté paleontologické nálezy fauny a doklady o obydlení lokaliky původními pravěkými lidmi.

Další tektonická porucha a je patrna přímo v lomu na severní lomové stěně. 

 

Lom V Kozle - tektonické zrcadlo
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - jeden z posouvajících se bloků byl již zcela erodován
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - jeden z posouvajících se bloků byl již zcela erodován
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - krasové dutiny vyplněné čtvrtohorními sedimenty
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - krasové dutiny vyplněné čtvrtohorními sedimenty
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - spodní strana masívu s tektonickou poruchou a zkrasovatělou dutinou
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - spodní strana masívu s tektonickou poruchou a zkrasovatělou dutinou
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - spodní strana masívu s tektonickou poruchou a zkrasovatělou dutinou - detail
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - spodní strana masívu s tektonickou poruchou a zkrasovatělou dutinou - detail
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - spodní strana masívu s tektonickou poruchou a zkrasovatělou dutinou - detail
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - spodní strana masívu s tektonickou poruchou a zkrasovatělou dutinou - detail
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - lom Hostim III, Divadýlko - krionidové spodnodevonské vápence
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - lom Hostim III, Divadýlko - krionidové spodnodevonské vápence
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - lom Hostim III, Divadýlko - krionidové spodnodevonské vápence
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - lom Hostim III, Divadýlko - krionidové spodnodevonské vápence
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - lom Hostim III, Divadýlko - krionidové spodnodevonské vápence s patrnou tektonickou poruchou v severní lomové stěně
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - lom Hostim III, Divadýlko - krionidové spodnodevonské vápence s patrnou tektonickou poruchou v severní lomové stěně
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - spodnodevonské vápence s tektonickou poruchou - možná i s tektonickým zrcadlem? Na linii poruchy došlo k významnému posuvu vápencových masivů.
Lom V Kozle - tektonické zrcadlo - spodnodevonské vápence s tektonickou poruchou - možná i s tektonickým zrcadlem? Na linii poruchy došlo k významnému posuvu vápencových masivů.