Lom Lištice u Berouna

Lom  Lištice u Berouna         49°57'37"N, 14°5'29"E

      V ohybu silnice směrem z Berouna na Hostim a Srbsko se nachází lom Lištice. V lomu vystupují polštářové lávy svědčící o podmořském vulkanismu, dále jsou zde lávové proudy a různé typy vrstvených tufů. Tufy jsou jemné, zvrstvené a vytříděné ukládané ve vodním prostředí v okolí vulkánů v období mezi vulkanickými erupcemi. Přes tyto tufitické sedimenty se přelévají nové lávové proudy. Celý komplex vulkanických hornin byl následně variskou orogenezí rozlámán a ukloněn do současného stavu. Diabasy patří ke svatojanskému vulkanickému centru z období siluru (410 – 430 mil. let – viz obrázek).

      V současnosti je v lomu deponie zeminy a staveních hmot patřící Technickým službám Beroun. 

 

Lom Lištice - diabasy svatojanského vulkanického  centra - silur
Lom Lištice - diabasy svatojanského vulkanického centra - silur
Lom Lištice - celkový pohled (deponie zeminy a stavebních hmot)
Lom Lištice - celkový pohled (deponie zeminy a stavebních hmot)
Lom Lištice - diabasy svatojanského vulkanického  centra - silur
Lom Lištice - diabasy svatojanského vulkanického centra - silur
Lom Lištice - vrcholová část lomové stěny
Lom Lištice - vrcholová část lomové stěny
Lom Lištice - lávový proud diabasů
Lom Lištice - lávový proud diabasů
Lom Lištice - tufitické břidlice ukládané v moři mezi jednotlivými erupcemi
Lom Lištice - tufitické břidlice ukládané v moři mezi jednotlivými erupcemi
Lom Lištice - tufitické břidlice ukládané v moři mezi jednotlivými erupcemi
Lom Lištice - tufitické břidlice ukládané v moři mezi jednotlivými erupcemi
Lom Lištice - lávový proud diabasů, horniny ukloněny variskou orogenezí
Lom Lištice - lávový proud diabasů, horniny ukloněny variskou orogenezí
Lom Lištice - lávový proud diabasů - bloková odlučnost horniny
Lom Lištice - lávový proud diabasů - bloková odlučnost horniny
Lom Lištice - lávový proud diabasů, přelévající se přes tufitické břidlice,  ukloněný do šikmé polohy variským vrásněním (orogenezí)
Lom Lištice - lávový proud diabasů, přelévající se přes tufitické břidlice, ukloněný do šikmé polohy variským vrásněním (orogenezí)
Lom Lištice - lávový proud diabasů, přelévající se přes tufitické břidlice, ukloněný do šikmé polohy variským vrásněním (orogenezí)
Lom Lištice - lávový proud diabasů, přelévající se přes tufitické břidlice, ukloněný do šikmé polohy variským vrásněním (orogenezí)
Vývoj svatojanského vulkanického centra - podle Horného 1962 a Chlupáče 2002, upraveno  Doc. RNDr. Michal Mergl CSc.
Vývoj svatojanského vulkanického centra - podle Horného 1962 a Chlupáče 2002, upraveno Doc. RNDr. Michal Mergl CSc.