Lom Kosov - ložní žíly diabasu a na bázi břidlice Lom Kosov - ložní žíly diabasu a na bázi břidlice

Lom Kosov - graptolitové břidlice s tufitickými vložkami a ložní žílou diabasu - motolské vrstvy

Lom Kosov - tektonický zlom - šikmý posun diabasové žíly v břidlicích Lom Kosov - tektonický zlom - šikmý posun diabasové žíly v břidlicích
Lom Kosov - graptolitové břidlice s tufitickými vložkami a ložní žílou diabasu - motolské vrstvy