Klonk u Suchomast - rozhraní vrstev silur - devon označené přímo na skalním srázu   Klonk u Suchomast - rozhraní vrstev silur - devon označené přímo na skalním srázu

Klonk u Suchomast - www.geology.cz/foto/15938 - památník - stratotyp silur - devon

Klonk u Suchomast - www.pruvodce.geol.cechy.sci.muni - hraniční vrstva č.20 - silur - devon Klonk u Suchomast - www.pruvodce.geol.cechy.sci.muni - hraniční vrstva č.20 - silur - devon
Klonk u Suchomast - www.geology.cz/foto/15938 - památník - stratotyp silur - devon