Axamitova brána, Jelínkův most, Kotýz– Český kras

Aksamitova brána, Jelínkův most, Kotýz – Český kras                                                49°55'1.5"N, 14°2'53.1"E

Na rozlehlém skalnatém vrchu Kotýz (součást masivu Zlatý kůň), nad údolím Suchomastského potoka, se nachází největší přírodní brána Českého krasu – Axamitova brána.  Celý masiv Kotýzu je budován velmi čistými spodnodevonskými vápenci (stupeň lochkov – stáří cca 410 mil.let), které sedimentovaly na korálovém útesu. Útes se tehdy nacházel v subtropickém pásu na jižní polokouli Země a byl osídlen více než 500 druhy živočichů v tehdejším teplém moři v Barrandienu. Celkové období sedimentace skalního masivu Zlatého koně z organodetritických vápenců trvalo více než 20 mil. let. Nádherné a strmé stěny Kotýzu mají typickou krasovou stavbu se skalními převisy (tzv. sloní hlavy), jeskyněmi (Děravá jeskyně) a skalními mosty. Vstupní branou do bývalé krasové jeskyně je skalní Axamitova brána, jejíž strop se v minulosti možná zřítil. Někteří odborníci se kloní k názoru, že jde spíše o krasově rozšířenou puklinu, která je vytvořena v mocné žíle hrubě krystalického čistého kalcitu. Pravděpodobně se tedy jedná o zkrasovatělou hydrotermální korozní dutinu. Z původní podoby pukliny tak zůstala zachována pouze skalní brána  o rozměrech 6 x 4.5 x 2.5 metru. Vznikl zde otevřený prostor s kolmými stěnami bez stropu o velikosti cca 10 x 13 metrů. Na dně Axamitovy brány je propasťovitá jeskyně Ve Vratech dlouhá 16 metrů. V jeskyni proběhlo v rozmezí let 1834 až 1986 několik archeologických výzkumů. Skalní vápencový most byl pojmenován po doktoru Janu Axamitovi (lékaři ORL a archeologovi), který se na výzkumu těchto jeskyní Českého krasu ve dvacátých letech 20. století, podílel. Podobným krasovým prvkem je dvojitý skalní most (Jelínkův most), překlenující 9 metrů hlubokou a cca 1 metr širokou skalní rozsedlinu, která pravděpodobně vznikla na kalcitové žíle též zkrasovatěním. Pod skalní hranou Kotýzu se nachází Děravá jeskyně, kdysi obývaná paleolitickými lovci. V jeskyni byly nalezeny unikátní rytiny pravěkých zvířat na břidlicových destičkách. 

Všechny skalní rozsedliny a jeskyně na Kotýzu jsou významnými archeologickými lokalitami.

 

 

Aksamitova brána - největší přírodní brána v Českém krasu
Aksamitova brána - největší přírodní brána v Českém krasu
Aksamitova brána - v zadní části údajně "propadlý strop jeskyně", ale pravděpodobněji se jedná o krasově  rozšířenou puklinu v žíle čistého kalcitu
Aksamitova brána - v zadní části údajně "propadlý strop jeskyně", ale pravděpodobněji se jedná o krasově rozšířenou puklinu v žíle čistého kalcitu
Aksamitova brána - v zadní části údajně "propadlý strop jeskyně", ale pravděpodobněji se jedná o krasově  rozšířenou puklinu v žíle čistého kalcitu
Aksamitova brána - v zadní části údajně "propadlý strop jeskyně", ale pravděpodobněji se jedná o krasově rozšířenou puklinu v žíle čistého kalcitu
Aksamitova brána - v zadní části na dně Axamitovy brány je propasťovitá jeskyně Ve Vratech dlouhá 16 m
Aksamitova brána - v zadní části na dně Axamitovy brány je propasťovitá jeskyně Ve Vratech dlouhá 16 m
Aksamitova brána - pohled na vstup do propasťovité jeskyně Ve Vratech dlouhé 16 m. p
Aksamitova brána - pohled na vstup do propasťovité jeskyně Ve Vratech dlouhé 16 m. p
Aksamitova brána - Pohled do propasťovité jeskyně Ve Vratech dlouhé 16 m.
Aksamitova brána - Pohled do propasťovité jeskyně Ve Vratech dlouhé 16 m.
Jelínkův most - dvojitý skalní most, překlenující 9m hlubokou a cca 1 m širokou skalní rozsedlinu, která vznikla na kalcitové žíle zkrasovatěním
Jelínkův most - dvojitý skalní most, překlenující 9m hlubokou a cca 1 m širokou skalní rozsedlinu, která vznikla na kalcitové žíle zkrasovatěním
Jelínkův most - dvojitý skalní most, překlenující 9m hlubokou a cca 1 m širokou skalní rozsedlinu, která vznikla na kalcitové žíle zkrasovatěním.
Jelínkův most - dvojitý skalní most, překlenující 9m hlubokou a cca 1 m širokou skalní rozsedlinu, která vznikla na kalcitové žíle zkrasovatěním.
Kotýz - vysoké vápencové stěny masivu Kotýz
Kotýz - vysoké vápencové stěny masivu Kotýz
Kotýz - vysoké vápencové stěny masivu Kotýz - připomínají vzdáleně sloní hlavy, v zadní části vápeka u lomu Čertovy schody
Kotýz - vysoké vápencové stěny masivu Kotýz - připomínají vzdáleně sloní hlavy, v zadní části vápeka u lomu Čertovy schody
Kotýz - celkový pohled na vápencový masív, foto Pavel Bokr, www.geology.cz/foto/16447
Kotýz - celkový pohled na vápencový masív, foto Pavel Bokr, www.geology.cz/foto/16447