Těšetice u Bochova - lom

Těšetice u Bochova – lom        50°9'28.08"N, 13°4'56.97"E

V období terciéru (třetihor) proběhly hlavní fáze alpínského vrásnění. Došlo ke kolizi Euroasie a Afriky za vzniku vysokého pohoří Pyrenejí, Alp, Karpat a dalších pohoří v Asii. Vzhledem k tomu, že český masív byl zpevněn vyvřelými a metamorfovanými horninami ze starších období, nebyl při alpínské orogenezi zvrásněn, ale došlo zde k silnému rozpukání a vertikálnímu pohybu jednotlivých ker podle vzniklých zlomů. Vznikla takto naše okrajová pohoří – Šumava, Český les, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše a další... Na výrazném oháreckém prolomu pod Krušnými horami došlo k průniku magmatu a tím ke vzniku vulkanického Českého středohoří a Doupovských hor. A právě posledně jmenované Doupovské hory stojí za vznikem čedičového vršku, dříve zvaného Horka u obce Těšetice. Nachází se zde opuštěný lom, který byl založen na severním okraji erozního reliktu tefritové lávy, která vytékala ze zatím neznámého vulkánu neogénního stáří na okraji tohoto pohoří. Tento lávový proud pokračuje směrem k jihozápadu, k silnici Praha – Karlovy Vary (celkem délka přes 800 m). Čedičová (bazaltová) hornina tefrit zde má výraznou sloupcovou odlučnost, která vznikla při tuhnutí lávového proudu a je však kombinována s intenzivním příčným rozpukáním, které na mnoha místech vede až k lístkovému rozpadu horniny. Mnohosměrná sloupcová odlučnost tefritu tedy vynikne při pohledu z větší vzdálenosti a svědčí o původním směru toku žhavé lávy. 

 

Těšetice - lom - sloupcová odlučnost tefritu v lávovém proudu
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost tefritu v lávovém proudu
Těšetice - lom - pohled na zadní stěnu lomu
Těšetice - lom - pohled na zadní stěnu lomu
Těšetice - lom - celkový pohled na lom v lávovém proudu z dronu
Těšetice - lom - celkový pohled na lom v lávovém proudu z dronu
Těšetice - lom - celkový panoramatický pohled na lom
Těšetice - lom - celkový panoramatický pohled na lom
Těšetice - lom - šikmo uložená sloupcová odlučnost
Těšetice - lom - šikmo uložená sloupcová odlučnost
Těšetice - lom - šikmo uložená sloupcová odlučnost - detail
Těšetice - lom - šikmo uložená sloupcová odlučnost - detail
Těšetice - lom - šikmo uložená mnohosměrná sloupcová odlučnost
Těšetice - lom - šikmo uložená mnohosměrná sloupcová odlučnost
Těšetice - lom - šikmo uložená mnohosměrná sloupcová odlučnost
Těšetice - lom - šikmo uložená mnohosměrná sloupcová odlučnost
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním v řezu
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním v řezu
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním v řezu - detail
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním v řezu - detail
Těšetice - lom - šikmo uložená sloupcová odlučnost - na mnoha místech je bazalt příčně rozpukán
Těšetice - lom - šikmo uložená sloupcová odlučnost - na mnoha místech je bazalt příčně rozpukán
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost - na mnoha místech je bazalt příčně rozpukán a tvoří "lístky"
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost - na mnoha místech je bazalt příčně rozpukán a tvoří "lístky"
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním - detail
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním - detail
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním - detail
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním - detail
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním - detail
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním - detail
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním - rozpad vulkanické horniny
Těšetice - lom - sloupcová odlučnost s příčným rozpukáním - rozpad vulkanické horniny