Říp

Říp        50°23'11.520"N, 14°17'22.641"E

 Pro Čechy posvátná hora Říp (459 m.n.m.), odkud podle legendy shlížel praotec Čech na krajinu, kde se svými lidmi následně usadil, se nachází v Polabské nížině. Zdaleka viditelná hora se zdvihá 200 m nad úroveň okolního, plochého terénu a je zbytkem velkého terciérního (třetihorního, paleogénního) vulkánu. Okolní plochá krajina byla vytvořena před více než 90 mil. lety usazováním (sedimentací) prachových, vápnitých a písčitých částic v tehdejším druhohorním křídovém mělkém a teplém moři. Zpevněním (diagenezí) vznikly horniny typu slínovců (žlutá opuka), vápnitých jílovců a prachovců. Po ústupu (regresi) moře se střed Čech stal již navždy souší, kde docházelo k postupné erozi a odnosu křídových druhohorních hornin. Před 60 – 40 mil. lety však probíhaly hlavní fáze alpínského vrásnění, kdy došlo ke kolizi africké a euroasijské desky. Během tohoto období se začalo zdvihat pohoří Alp, které dosahovalo až sedmitisícových nadmořských výšek. O něco později bylo vyvrásněno i pohoří Karpat. Český masív na horotvorný tlak z jihu reagoval celkovým vyklenutím, následným popraskáním a poklesovou tektonikou. Hlubokými tektonickými zlomy se dostalo k povrchu žhavotekuté magma a postupně vulkanickou činností bylo ve třech fázích vytvořeno České středohoří, vulkány Doupovských hor a velké množství osamělých vulkánů mezi které právě patří i hora Říp. Dle radiometrických měření Říp vznikl před cca 25 mil.lety průnikem magmatu skrz vrstvy křídových sedimentů. Vulkán byl tvořen dvěma sopouchy a vlastní hora je tvořena čedičem, konkrétně sodalitickým nefelinitem. Zajímavostí je, že hornina obsahuje poměrně velké množství magnetitu, který způsobuje silný magnetismus horniny a ten se projevuje výchylkami střelky kompasu. To co dnes vidíme jako horu Říp je pouze značně erodovaný zbytek přívodní dráhy dvojitého vulkánu. Vlastní vrchol struskového vulkanického kužele s lávovými proudy se nacházel celkově o cca 700 m výše než je současný vrchol hory (viz obr.). Okolní krajina a vlastní vulkán byl v minulých 25 mil. letech značně erodován a snižován odnosem vulkanického materiálu a podložních křídových, poměrně měkkých, hornin. Na zalesněném vrcholu byla postavena ze slínovce (opuky) ve 12. století v románském stylu rotunda zasvěcená sv. Jiří a sv. Vojtěchu. Z hory Říp pochází také základní kámen Národního divadla.  

 

Říp - památná hora Čechů - pohled od jihovýchodu
Říp - památná hora Čechů - pohled od jihovýchodu
Říp - vulkán - pohled od severozápadu
Říp - vulkán - pohled od severozápadu
Říp - vulkán - letecký pohled od severu, foto Jirka Jiroušek - www.nebeske.cz
Říp - vulkán - letecký pohled od severu, foto Jirka Jiroušek - www.nebeske.cz
Říp - vulkán - výchozy čediče - sodalitický nefelinit
Říp - vulkán - výchozy čediče - sodalitický nefelinit
Říp - výchozy sodalitického nefelinitu na jižní vyhlídce, foto Pavla Gürtlerová, www.geology.cz/foto/23052
Říp - výchozy sodalitického nefelinitu na jižní vyhlídce, foto Pavla Gürtlerová, www.geology.cz/foto/23052
Říp - rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na vrcholu kopce - současný stav
Říp - rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na vrcholu kopce - současný stav
Říp - rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na vrcholu kopce - stav do roku 2009 - krásná žlutavá stavební opuka (slínovec) nacházející se v podloží kopce byla nahozena "nevzhlednou" omítkou, foto www.kudyznudy.cz
Říp - rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na vrcholu kopce - stav do roku 2009 - krásná žlutavá stavební opuka (slínovec) nacházející se v podloží kopce byla nahozena "nevzhlednou" omítkou, foto www.kudyznudy.cz
Říp - schéma, "řez" vulkánem, původní vrchol struskového kužele vulkánu byl až o cca 700 m výše, všimněte si "současného povrchu", obr. z knihy Za sopkami po Čechách, autor Mgr. Vladislav Rapprich
Říp - schéma, "řez" vulkánem, původní vrchol struskového kužele vulkánu byl až o cca 700 m výše, všimněte si "současného povrchu", obr. z knihy Za sopkami po Čechách, autor Mgr. Vladislav Rapprich
Říp - pohled na západ, hrad Hazmburk, České středohoří
Říp - pohled na západ, hrad Hazmburk, České středohoří
Říp - severní vyhlídka s výhledem na České středohoří a Roudnici nad Labem, foto Pavla Gürtlerová, www.geology.cz/foto/23050
Říp - severní vyhlídka s výhledem na České středohoří a Roudnici nad Labem, foto Pavla Gürtlerová, www.geology.cz/foto/23050