Písečný vrch u Bečova -  maarová brekcie metamorfovaných vulkanitů s xenolity podložních sedimentárních hornin (slínovec - opuka ve středu obrázku)  Písečný vrch u Bečova -  maarová brekcie metamorfovaných vulkanitů s xenolity podložních sedimentárních hornin (slínovec - opuka ve středu obrázku)

Písečný vrch u Bečova - vypreparované xenolity podložních hornin (slínovec - opuka) původně vytržené při mohutném freatomagmatickém výbuchu z podložních druhohorních křídových sedimentů

Písečný vrch u Bečova - sekundárně prokřemenělý pískovec, www.geology.cz/foto/1373 Písečný vrch u Bečova - sekundárně prokřemenělý pískovec, www.geology.cz/foto/1373
Písečný vrch u Bečova - vypreparované xenolity podložních hornin (slínovec - opuka) původně vytržené při mohutném freatomagmatickém výbuchu z podložních druhohorních křídových sedimentů