Písečný vrch u Bečova - v třetihorách hydrotermálně metamorfovaný křemenec Písečný vrch u Bečova - v třetihorách hydrotermálně metamorfovaný křemenec

Písečný vrch u Bečova - maarová brekcie metamorfovaných vulkanitů s xenolity podložních sedimentárních hornin (slínovec - opuka ve středu obrázku)

Písečný vrch u Bečova - vypreparované xenolity podložních hornin (slínovec - opuka) původně vytržené při mohutném freatomagmatickém výbuchu z podložních druhohorních křídových sedimentů Písečný vrch u Bečova - vypreparované xenolity podložních hornin (slínovec - opuka) původně vytržené při mohutném freatomagmatickém výbuchu z podložních druhohorních křídových sedimentů
Písečný vrch u Bečova -  maarová brekcie metamorfovaných vulkanitů s xenolity podložních sedimentárních hornin (slínovec - opuka ve středu obrázku)