Kamenná slunce u Hnojnic - slínovce (opuka) a vulkanické tufy Kamenná slunce u Hnojnic - slínovce (opuka) a vulkanické tufy

Kamenná slunce u Hnojnic - vznik maaru, z knihy Za sopkami po Čechách, autor Mgr.Vladislav Rapprich, Ph.D.

Vrchol maaru se nacházel o cca 300 m výše než je dnes, z knihy Za sopkami po Čechách, autor Mgr.Vladislav Rapprich, Ph.D. Vrchol maaru se nacházel o cca 300 m výše než je dnes, z knihy Za sopkami po Čechách, autor Mgr.Vladislav Rapprich, Ph.D.
Kamenná slunce u Hnojnic - vznik maaru, z knihy Za sopkami po Čechách,  autor Mgr.Vladislav Rapprich, Ph.D.