Javorná - lahar u Doupovských hor

Javorná - lahar u Doupovských hor      50°11'12.10"N, 13°4'44.08"E

Tato lokalita představuje jeden z nejlepších výchozů sopečných aglomerátů v českém masivu. Jedná se o uloženiny dvou laharů (bahnotoků) vzniklých na úpatí vulkánů Doupovských hor. Před zhruba 20 mil. lety, během erupcí jednotlivých vulkánů, docházelo při subtropickém a deštivém období, které v té době v českém masivu vládlo, ke vzniku bahnotoků z popela a pyroklastik uložených na kuželích vulkánů. Tyto bahnotoky byly tvořeny suspenzí skládající se z vody (deště a přívalové srážky), vulkanického popela a větších kusů lávy. Lahary byly podobné řídkému betonu. Často s sebou nesly i stromy a různou jinou flóru, kterou strhly po cestě. V současnosti nejrychlejší změřený bahnotok měl rychlost až 140 km/h. Bahnotoky využívaly především údolí a různé sníženiny (deprese) ve vulkanické krajině a rozlévaly se do vzdálenosti i několika desítek kilometrů od původního vulkánu. Zde potom tuhnou a následně se časem zpevňují na odolnou horninu. Erodovaná stěna u Javorné odkrývá profil v hrubozrnných, nezvrstvených a nevytříděných sopečných aglomerátech bahnotoků. Lze rozeznat dvě polohy, každá o mocnosti 3 – 5m. Tyto dvě polohy jsou odděleny několik centimetrů mocnou vrstvou jemného vulkanického popela s krystaly pyroxenu. Ve vrstvách jsou zčásti opracované balvany, bloky a kameny různých typů láv, které jsou známy z lávových příkrovů z masívu Doupovských hor. Všechny fragmenty jsou velmi pevně stmeleny jemnozrnnou hmotou zpevněného sopečného bahna. V něm se vyskytují nepravidelně rozmístěné volné krystaly pyroxenů a drobné úlomky hornin. V horní části vrchního bahnotoku lze pozorovat vyšší koncentraci velkých horninových bloků až o průměru až jeden metr. To napovídá, že bloky byly transportovány ve vznosu husté suspenze bahnotoku (laharu). V minulosti tyto dva uložené bahnotoky tekly, jak již bylo řečeno údolími tehdejších vulkánů a dnešní stav, kdy lahary vytvářejí vyvýšený hřbet, je výsledkem dlouhodobé eroze okolních měkčích vulkanických uloženin tehdejších třetihorních vulkánů.

 

Javorná - lahar - celkový pohled na masiv bahnotoku
Javorná - lahar - celkový pohled na masiv bahnotoku
Javorná - lahar - celkový pohled na masiv bahnotoku
Javorná - lahar - celkový pohled na masiv bahnotoku
Javorná - lahar - celkový pohled na erozí narušený masiv bahnotoku
Javorná - lahar - celkový pohled na erozí narušený masiv bahnotoku
Javorná - lahar - celkový pohled na lahar - uloženy jsou dva bahnotoky nad sebou
Javorná - lahar - celkový pohled na lahar - uloženy jsou dva bahnotoky nad sebou
Javorná - lahar - celkový pohled na lahar - uloženy jsou dva bahnotoky
Javorná - lahar - celkový pohled na lahar - uloženy jsou dva bahnotoky
Javorná - lahar - unášeny byly malé i velké balvany
Javorná - lahar - unášeny byly malé i velké balvany
Javorná - lahar - velmi dobře patrný předěl mezi dvěma lahary
Javorná - lahar - velmi dobře patrný předěl mezi dvěma lahary
Javorná - lahar - v horní části vrchního laharu byly ve vznosu unášeny i tunové balvany
Javorná - lahar - v horní části vrchního laharu byly ve vznosu unášeny i tunové balvany
Javorná - lahar - v horní části vrchního laharu byly ve vznosu unášeny i tunové balvany
Javorná - lahar - v horní části vrchního laharu byly ve vznosu unášeny i tunové balvany
Javorná - lahar - bahnotok je směsicí jemného vulkanického popela, pyroklastik, zvětrávané lávy i možných podložních hornin
Javorná - lahar - bahnotok je směsicí jemného vulkanického popela, pyroklastik, zvětrávané lávy i možných podložních hornin
Javorná - lahar - bahnotok je směsicí jemného vulkanického popela, pyroklastik, zvětrávané lávy i možných podložních hornin
Javorná - lahar - bahnotok je směsicí jemného vulkanického popela, pyroklastik, zvětrávané lávy i možných podložních hornin
Javorná - lahar - bahnotok je směsicí jemného vulkanického popela, pyroklastik, zvětrávané lávy i možných podložních hornin - horniny barevně rozlišeny
Javorná - lahar - bahnotok je směsicí jemného vulkanického popela, pyroklastik, zvětrávané lávy i možných podložních hornin - horniny barevně rozlišeny
Javorná - lahar - bahnotok je směsicí jemného vulkanického popela, pyroklastik, zvětrávané lávy i možných podložních hornin
Javorná - lahar - bahnotok je směsicí jemného vulkanického popela, pyroklastik, zvětrávané lávy i možných podložních hornin