Hrad Hazmburk

Hazmburk - hrad   50°26'3.08"N, 14°0'50.94"E

 

 Výrazný vrchol Hazmburk se nachází v České křídové pánvi tvořené druhohorními  mořskými slínovci (coniak - stáří cca 86 mil.let). V době vzniku Českého středohoří (před cca 40 až 20 mil. lety)  prorazilo magma vrstvy sedimentárních slínovců a vytvořilo vulkán s výlevy lávy. Po ukončení vulkanické činnosti došlo k erozi a odnosu vlastního tělesa vulkánu a do současnosti nám zde zůstal pouze přívodní kanál tohoto vulkánu v podobě žíly směru V - Z, tvořený sloupy z nefelinického olivinického bazanitu (čediče). Tyto sloupy tvoří podklad základů zdiva gotického hradu.

Mohutný kamenný hrad, jehož zbylé části dodnes nacházíme na kopci nad vesnicí Klapý, byl vybudován pravděpodobně v průběhu 14. století a jeho základ tvořil již dříve zde postavený malý kamenný hrad (spíše jen tvrz), zvaný Klepy, který koncem 13. století nechali postavit páni z Lichtemburka. Historicky doložené údaje o existenci hradu pocházejí však až z první poloviny 14. století, kdy nejprve Hynek z Lichtemburka v roce 1314 mění hrad Klepy za jiné zboží s českým králem Janem Lucemburským, a potom, když v roce 1335 prodává král Jan Lucemburský hrad Klepy panu Zbyňku Zající z Valdeka a na Žebráce. Zbyněk Zajíc poprvé užil nového predikátu "z Hazmburka" již v roce 1337. Hrad byl postupně přestavován a rozšiřován na pohodlné a důstojné sídlo především zástavbou východní části vrcholové planiny. Hazmburk, stojící na vrcholu čedičového kopce zabíral celou nezalesněnou plochu kopce. Měl protáhlý tvar od západu k východu v délce 170 metrů a šířce kolem 30 metrů. Dominantou hradu jsou dvě věže - oválná (tzv. Černá - postavená z neopracovaného tvrdého čediče) 25 metrů vysoká v dolní části hradu a hranolová (tzv. Bílá - postavená z opracovaného měkkého pískovce) o výšce 26 metrů v horní části hradu. Koncem 15. století se stává trvalé bydlení na hradě pro jeho majitele již nepohodlné a tím také ztrácí na svém významu. Posledním z rodu Zajíců z Hazmburka, kdo vlastnil hrad, byl Kryštof Zajíc z Hazmburka, který jej v roce 1558 prodává hofmistru Království českého panu Janu staršímu z Lobkovic na Zbiroze a Točníku. V té době byl Hazmburk již pustý. V historii hradu se vystřídala celá řada majitelů - Šternberkové, Ditrichsteinové, Hebersteinové - až v roce 1954 byl převeden pod správu státu. V roce 1924 byl však již hrad ve stavu, jak jej nacházíme dnes. Za celou živou historii nebyl hrad nikdy dobyt. Po opuštění hradu Hazmburk pány Zajíci v polovině 16. století nebyl hrad již dalšími majiteli obýván ani udržován.

        Do paměti veřejnosti se Hazmburk opět zapsal v první polovině 20. století, kdy nepříznivým klimatickým období došlo k sesuvům čedičové suti na rozmoklých slínovcích. Při sesuvech došlo k poškození části obce Klapý.

 

Hrad Hazmburk - Bílá věž (je postavena z pískovce) s cimbuřím
Hrad Hazmburk - Bílá věž (je postavena z pískovce) s cimbuřím
Hrad Hazmburk v Českém středohoří
Hrad Hazmburk v Českém středohoří
Hrad Hazmburk - horní hrad s Bílou věží
Hrad Hazmburk - horní hrad s Bílou věží
Hrad Hazmburk na olivinickém bazanitu - celkový pohled
Hrad Hazmburk na olivinickém bazanitu - celkový pohled
Hrad Hazmburk a nepravidelná sloupcová odlučnost bazanitu
Hrad Hazmburk a nepravidelná sloupcová odlučnost bazanitu
Hrad Hazmburk a nepravidelná sloupcová odlučnost bazanitu - horní hrad
Hrad Hazmburk a nepravidelná sloupcová odlučnost bazanitu - horní hrad
Hrad Hazmburk a nepravidelná sloupcová odlučnost bazanitu
Hrad Hazmburk a nepravidelná sloupcová odlučnost bazanitu
Hrad Hazmburk a nepravidelná sloupcová odlučnost bazanitu
Hrad Hazmburk a nepravidelná sloupcová odlučnost bazanitu
Hrad Hazmburk, detail nepravidelné sloupcové odlučnosti bazanitu
Hrad Hazmburk, detail nepravidelné sloupcové odlučnosti bazanitu
Hrad Hazmburk, detail sloupcové odlučnosti bazanitu
Hrad Hazmburk, detail sloupcové odlučnosti bazanitu
Hrad Hazmburk - Bílá věž
Hrad Hazmburk - Bílá věž
Hrad Hazmburk - zbytky paláců horního hradu
Hrad Hazmburk - zbytky paláců horního hradu
Hrad Hazmburk - Bílá věž z pískovce
Hrad Hazmburk - Bílá věž z pískovce
Hrad Hazmburk - zbytky paláců horního hradu
Hrad Hazmburk - zbytky paláců horního hradu
Hrad Hazmburk - zbytky paláců horního hradu - bazanit
Hrad Hazmburk - zbytky paláců horního hradu - bazanit
Hrad Hazmburk - Bílá věž
Hrad Hazmburk - Bílá věž
Hrad Hazmburk - zbytky paláců
Hrad Hazmburk - zbytky paláců
Hrad Hazmburk - Černá věž (čedič) - pohled z Bílé věže
Hrad Hazmburk - Černá věž (čedič) - pohled z Bílé věže
Hrad Hazmburk - Černá věž (čedič)
Hrad Hazmburk - Černá věž (čedič)
Hrad Hazmburk - hradní cisterna na vodu
Hrad Hazmburk - hradní cisterna na vodu
Hrad Hazmburk - Černá věž
Hrad Hazmburk - Černá věž
Hrad Hazmburk - pohled na České středohoří
Hrad Hazmburk - pohled na České středohoří