Linhorka - český granát (pyrop) - schéma diatrémy Linhorka, geologický vrt ze 60. let 20 století - z knihy Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kol. Linhorka - český granát (pyrop) - schéma diatrémy Linhorka, geologický vrt ze 60. let 20 století - z knihy Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kol.

Linhorka - český granát (pyrop) - vrtné jádro a serpentinit s pyropy z diatrémy Linhorka - geologický vrt ze 60. let 20 století - z knihy Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kol.

Linhorka - schéma průběhu erupce maaru - z knihy Za sopkami po Čechách, autor Mgr.Vladislav Rapprich, Ph.D. Linhorka - schéma průběhu erupce maaru - z knihy Za sopkami po Čechách, autor Mgr.Vladislav Rapprich, Ph.D.
Linhorka - český granát (pyrop) - vrtné jádro a serpentinit s pyropy z diatrémy Linhorka - geologický vrt ze 60. let 20 století - z knihy Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kol.