Blšanský chlum - kulovitý rozpad bazaltoidu Blšanský chlum - kulovitý rozpad bazaltoidu

Blšanský chlum - sloupcová odlučnost bazaltu - některé sloupy se příčně rozpadají

Blšanský chlum - vulkanoklastika - jižní část vulkánu Blšanský chlum - vulkanoklastika - jižní část vulkánu
Blšanský chlum - sloupcová odlučnost bazaltu - některé sloupy se příčně rozpadají