Veliš - vulkán a královský hrad u Jičína

Veliš – vulkán a hrad u Jičína50°25'0.446"N, 15°18'53.040"E

V okolí Jičína v Jičínské pahorkatině se nachází několik výrazných vrcholů - bývalých vulkánů  - Trosky (relativní výška nad okolním terénem 220 m), Zebín (100 m), Veliš (130 m), Střelečská hůra (125 m) a Loreta (115 m). Zdejší krajinu převážně za posledních 100 mil. let utvářela především poslední mořská záplava v českém masívu a to před cca 90 mil. lety. V době této poslední mohutné mořské záplavy v období křídy (druhohory), se zde usazovaly  z počátku klastické sedimenty v podobě pískovců a později jemnější sedimenty hlubšího moře jako jsou slínovce a vápnité jílovce (opuky) s vložkami vápnitých pískovců. Po několika miliónech let došlo, díky zvyšujícímu se tektonickému tlaku na český masív, k regresi (ústupu) moře. Během terciéru (třetihor) proběhlo zatím poslední mohutné horotvorné vrásnění (alpínské). Deska českého masívu byla pod tlakem z jihu (africký kontinent) částečně vyzdvižena a následně rozlámána (saxonská tektonika). Jednotlivé bloky se postupně zaklesávaly (např. ohárecký rift) a nebo byly vyzdviženy (často stovky až tisíc metrů). Do těchto hlubokých zlomů pronikalo žhavotekuté magma a vytvářelo postupně mohutné vulkanické České středohoří, komplex vulkánů Doupovské hory a mnoho menších vulkánů a průniků magmatu ve středních, západních a severních Čechách. To je případ i zdejší lokality – vulkánu Veliš. Před cca 15 až 20 mil. lety (třetihory, paleogén – neogén), zde došlo nejprve k maarové erupci (obrovský výbuch magmatu a nadložních hornin při setkání magmatu se zvodnělými sedimenty druhohor ve velké hloubce). Následovaly strombolské erupce, které navršily mohutný tufový kužel (v tufu jsou vidět kusy vypálených podložních hornin – jílovců a vulkanického bazanitu, tzv. xenolity). Tímto kuželem též pronikaly výrazné kompaktní bazanitové žíly. Nadzemní část původního vulkánu byla již v minulosti oderodována (předpokládá se několik stovek metrů nadloží). V 17. století byla zahájena drobná těžba bazanitových žil, která postupně přešla v 19. století v těžbu průmyslovou a vulkán byl postupně rozdělen přes 30 metrů hlubokou úzkou průrvou po odtěžené bazanitové žíle. Vrch by byl pravděpodobně celý odtěžen, ale byl na něm v roce 1942 postaven trigonometrický bod TB 17 geodetické sítě, stavba z pálených cihel o výšce 10,5 m patří mezi technické památky České republiky.

Vrch Veliš byl dle vykopávek obydlen již v mladší době kamenné a ve středověku stával na vrcholu Veliše královský hrad, z něhož se do dnešních dnů téměř nic nedochovalo (pouze několik zbytků hradeb). V letech 1622 – 1634 jej vlastnil např. Albrecht z Valdštejna. V roce 1658 se dostal rozhodnutím císařské rady na seznam hradů určených k demolici a byl postupně rozebrán.

 

Veliš - vulkán a hrad u Jičína - vstupní část do rokle
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - vstupní část do rokle
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - celkový pohled od Jičína
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - celkový pohled od Jičína
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - před vstupem byl vybudován vodojem - foto z jeho střechy
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - před vstupem byl vybudován vodojem - foto z jeho střechy
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - přívodní část vulkánu s tufovými kužely a bazanitovou žílou - tato žíla byla odtěžena lomem a zbyla po ní přes 30 m hluboká propast - foto Eva Axmanová
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - přívodní část vulkánu s tufovými kužely a bazanitovou žílou - tato žíla byla odtěžena lomem a zbyla po ní přes 30 m hluboká propast - foto Eva Axmanová
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - bazanitová žíla byla odtěžena lomem ve 19. a 20. století a zbyla po ní přes 30 m hluboká propast - foto Eva Axmanová
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - bazanitová žíla byla odtěžena lomem ve 19. a 20. století a zbyla po ní přes 30 m hluboká propast - foto Eva Axmanová
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - tento unikátní řez vulkánem byl zachráněn díky postavenému trigonometrickému bodu v roce 1942 - foto Eva Axmanová
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - tento unikátní řez vulkánem byl zachráněn díky postavenému trigonometrickému bodu v roce 1942 - foto Eva Axmanová
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - Původní vrchol vulkánu se nacházel o několik set metrů výše, do současné podoby byl za posledních 15. - 20. mil. let erodován  - foto Eva Axmanová
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - Původní vrchol vulkánu se nacházel o několik set metrů výše, do současné podoby byl za posledních 15. - 20. mil. let erodován - foto Eva Axmanová
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - tento unikátní řez vulkánem byl zachráněn díky postavenému trigonometrickému bodu v roce 1942 - foto Eva Axmanová
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - tento unikátní řez vulkánem byl zachráněn díky postavenému trigonometrickému bodu v roce 1942 - foto Eva Axmanová
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - hloubka průrvy přes 30 metrů
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - hloubka průrvy přes 30 metrů
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - hloubka průrvy přes 30 metrů
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - hloubka průrvy přes 30 metrů
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - hloubka průrvy přes 30 metrů
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - hloubka průrvy přes 30 metrů
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - hloubka průrvy přes 30 metrů
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - hloubka průrvy přes 30 metrů
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - hloubka průrvy přes 30 metrů
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - hloubka průrvy přes 30 metrů
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - úzká průrva - pohled odspodu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - odkryté stěny navršeného vulkanického tufu, kompaktní bazanit byl odtěžen - úzká průrva - pohled odspodu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - zbytky tmavého bazanitu na stěně z vulkanického tufu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - zbytky tmavého bazanitu na stěně z vulkanického tufu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - zbytky tmavého bazanitu na stěně z vulkanického tufu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - zbytky tmavého bazanitu na stěně z vulkanického tufu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - zbytky tmavého bazanitu na stěně z vulkanického tufu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - zbytky tmavého bazanitu na stěně z vulkanického tufu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - zbytky tmavého bazanitu na stěně z vulkanického tufu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - zbytky tmavého bazanitu na stěně z vulkanického tufu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - podložní druhohorní vrstvy jílovců se dostaly do tufu při prudkých explozích, tzv. xenolity
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - podložní druhohorní vrstvy jílovců se dostaly do tufu při prudkých explozích, tzv. xenolity
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - podložní druhohorní vrstvy jílovců a kusy bazanitu se dostaly do tufu při prudkých explozích, tzv. xenolity
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - podložní druhohorní vrstvy jílovců a kusy bazanitu se dostaly do tufu při prudkých explozích, tzv. xenolity
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - kusy bazanitu se dostaly do tufu při prudkých explozích, tzv. xenolity
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - kusy bazanitu se dostaly do tufu při prudkých explozích, tzv. xenolity
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - podložní druhohorní vrstvy jílovců se dostaly do tufu při prudkých explozích, následně byly horkým tufem vypáleny do hnědé barvy - tzv. xenolity
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - podložní druhohorní vrstvy jílovců se dostaly do tufu při prudkých explozích, následně byly horkým tufem vypáleny do hnědé barvy - tzv. xenolity
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - 10,5 m vysoká trigonometrická věž z roku 1942
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - 10,5 m vysoká trigonometrická věž z roku 1942
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - trigonometrická síť ČR
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - trigonometrická síť ČR
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - malé zbytky zdí z královského hradu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - malé zbytky zdí z královského hradu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - malé zbytky zdí z královského hradu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - malé zbytky zdí z královského hradu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - malé zbytky zdí z královského hradu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - malé zbytky zdí z královského hradu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - malé zbytky zdí z královského hradu - bazanit s bublinkami po plynech, možná někde měl bazanit sloupcovou odlučnost - ukázka již odtěženého bazanitu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - malé zbytky zdí z královského hradu - bazanit s bublinkami po plynech, možná někde měl bazanit sloupcovou odlučnost - ukázka již odtěženého bazanitu
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - údajná podoba hradu v roce 1650 na rytině J. Harnische podle staré malby v Kopidlně
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - údajná podoba hradu v roce 1650 na rytině J. Harnische podle staré malby v Kopidlně
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - pohled na město Jičín s vrcholem vulkánu Zebín - s kapličkou sv. Maří Magdalény
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - pohled na město Jičín s vrcholem vulkánu Zebín - s kapličkou sv. Maří Magdalény
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - pohled na další vulkán Českého ráje - hrad Trosky
Veliš - vulkán a hrad u Jičína - pohled na další vulkán Českého ráje - hrad Trosky