Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu je součástí táhnoucího se neoproterozoickými (starohorními) sedimenty od Klatov přes Plzeň, dále přes okraj Prahy až k Brandýsu nad Labem.  Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu je součástí táhnoucího se neoproterozoickými (starohorními) sedimenty od Klatov přes Plzeň, dále přes okraj Prahy až k Brandýsu nad Labem.

Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu tvoří malé bludiště

Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník) Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník)
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu tvoří malé bludiště