Těnovická skála - posun skalních bloků Těnovická skála - posun skalních bloků

Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu je součástí táhnoucího se neoproterozoickými (starohorními) sedimenty od Klatov přes Plzeň, dále přes okraj Prahy až k Brandýsu nad Labem.

Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu tvoří malé bludiště Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu tvoří malé bludiště
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu je součástí táhnoucího se neoproterozoickými (starohorními) sedimenty od Klatov přes Plzeň, dále přes okraj Prahy až k Brandýsu nad Labem.