Lom Přední Kopanina - hlavní lomová stěna, kde probíhala poslední těžba Lom Přední Kopanina - hlavní lomová stěna, kde probíhala poslední těžba

Lom Přední Kopanina - hlavní lomová stěna, kde probíhala poslední těžba - ve spodní části vrstva kompaktní žádané "zlaté opuky"

Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství z období křídy (druhohory - spodní turon) Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství z období křídy (druhohory - spodní turon)
Lom Přední Kopanina - hlavní lomová stěna, kde probíhala poslední těžba - ve spodní části vrstva kompaktní žádané "zlaté opuky"