Lom Přední Kopanina - hlavní lomová stěna, kde probíhala poslední těžba - ve spodní části vrstva kompaktní žádané "zlaté opuky" Lom Přední Kopanina - hlavní lomová stěna, kde probíhala poslední těžba - ve spodní části vrstva kompaktní žádané "zlaté opuky"

Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství z období křídy (druhohory - spodní turon)

Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství z období křídy (spodní turon) - detail Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství z období křídy (spodní turon) - detail
Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství z období křídy (druhohory - spodní turon)