Lom  Proseč - stěna lomu Lom  Proseč - stěna lomu

Lom Proseč - načervenalá drobnozrnná žula

Lom  Proseč - načervenalá drobnozrnná žula Lom  Proseč - načervenalá drobnozrnná žula
Lom  Proseč - načervenalá drobnozrnná žula