Lom Brloh - Lom u dvou moří - pravá stěna lomu, opracované valouny sedimentů křídového moře - detail Lom Brloh - Lom u dvou moří - pravá stěna lomu, opracované valouny sedimentů křídového moře - detail

Lom Brloh - Lom u dvou moří - Lom U dvou moří - pohled na s stěnu s korytem vyplněným křídovými konglomeráty, příbojové facie vyznačeno přerušovanou žlutou čárou - foto www.geology.cz/foto/31086

Lom Brloh - Lom u dvou moří - Lom U dvou moří - trilobiti Bavarila hofensis  nalezení v minulosti v dnes již zasypaném lůmku jz. od lomu U dvou moří. - foto www.geology.cz/foto/31090 Lom Brloh - Lom u dvou moří - Lom U dvou moří - trilobiti Bavarila hofensis  nalezení v minulosti v dnes již zasypaném lůmku jz. od lomu U dvou moří. - foto www.geology.cz/foto/31090
Lom Brloh - Lom u dvou moří - Lom U dvou moří - pohled na s stěnu s korytem vyplněným křídovými konglomeráty, příbojové facie vyznačeno přerušovanou žlutou čárou - foto www.geology.cz/foto/31086