Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála - ordovický obyvatel moře - trilobit Trilobiti Bavarila hofensis  nalezení v minulosti v dnes již zasypaném lůmku jz. od lomu U dvou moří Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála - ordovický obyvatel moře - trilobit Trilobiti Bavarila hofensis  nalezení v minulosti v dnes již zasypaném lůmku jz. od lomu U dvou moří

Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála, pravá stěna lomu, ukloněná tektonickými pohyby, vlevo nahoře sedimenty křídového moře

Lom Brloh - Lom u dvou moří - pravá stěna lomu, opracované valouny sedimentů křídového moře  Lom Brloh - Lom u dvou moří - pravá stěna lomu, opracované valouny sedimentů křídového moře
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála, pravá stěna lomu, ukloněná tektonickými pohyby, vlevo nahoře sedimenty křídového moře