Vinařická hora - xenolit - vypálená opuka z křídových podložních hornin vulkánu Vinařická hora - xenolit - vypálená opuka z křídových podložních hornin vulkánu

Vinařická hora - xenolit - vypálená opuka z křídových podložních hornin vulkánu - detail

Vinařická hora - vrstva čediče a nahoře vrstva pyroklastik Vinařická hora - vrstva čediče a nahoře vrstva pyroklastik
Vinařická hora - xenolit - vypálená opuka z křídových podložních hornin vulkánu - detail