Vinařická hora -  pohled na hlavní stěnu lomu - světlá vrstva pyroklastik s xenolity  Vinařická hora -  pohled na hlavní stěnu lomu - světlá vrstva pyroklastik s xenolity

Vinařická hora - pohled na hlavní stěnu lomu - světlá vrstva pyroklastik s xenolity - detail prohlubně a světlejší horniny - opuky, horní části obrázku malý lávový proud mezi pyroklastiky

Vinařická hora - vrstva pyroklastik, v horní části čedič Vinařická hora - vrstva pyroklastik, v horní části čedič
Vinařická hora - pohled na hlavní stěnu lomu - světlá vrstva pyroklastik s xenolity - detail prohlubně a světlejší horniny - opuky, horní části obrázku malý lávový proud mezi pyroklastiky