Vinařická hora - pyroklastika s čedičem Vinařická hora - pyroklastika s čedičem

Vinařická hora - xenolit - křemenný valoun z prvohorních slepenců z podložních hornin vulkánu

Vinařická hora -  xenolit - vypálená opuka z křídových podložních hornin vulkánu  Vinařická hora -  xenolit - vypálená opuka z křídových podložních hornin vulkánu
Vinařická hora - xenolit - křemenný valoun z prvohorních slepenců z podložních hornin vulkánu