Skalka u Velimi - migmatity - detail Skalka u Velimi - migmatity - detail

Skalka u Velimi - uloženiny světlých prachovitých slínovců (až 3.4 m) s četnými zbytky spongií (živočišných hub)

Skalka u Velimi - živočišné houby (spongie) nalezené v lomu ve slínovcích (velikost 4 - 6 cm) Skalka u Velimi - živočišné houby (spongie) nalezené v lomu ve slínovcích (velikost 4 - 6 cm)
Skalka u Velimi - uloženiny světlých prachovitých slínovců (až 3.4 m) s četnými zbytky spongií (živočišných hub)