Podlešínská skalní jehla - útvar se nachází v rozsáhlém údolí Podlešínská skalní jehla - útvar se nachází v rozsáhlém údolí

Podlešínská skalní jehla - na skalním útvaru jsou vidět hrubozrnější polohy a šikmé uložení vrstev

Podlešínská skalní jehla - v dolní části je patrné hnědorezavé zbarvení oxidy železa Podlešínská skalní jehla - v dolní části je patrné hnědorezavé zbarvení oxidy železa
Podlešínská skalní jehla - na skalním útvaru jsou vidět hrubozrnější polohy a šikmé uložení vrstev