Podlešínská skalní jehla - v dolní části je patrné hnědorezavé zbarvení oxidy železa Podlešínská skalní jehla - v dolní části je patrné hnědorezavé zbarvení oxidy železa

Podlešínská skalní jehla - u paty skalní věže v suchém erodovaném písku má své trychtýřovité pasti larva mravkolva běžného

Mravkolev běžný - larva (vzpomeňte na Ferdu Mravence) Mravkolev běžný - larva (vzpomeňte na Ferdu Mravence)
Podlešínská skalní jehla - u paty skalní věže v suchém erodovaném písku má své trychtýřovité pasti larva mravkolva běžného