Lom Ejpovice - ordovické vrstvy s Fe rudou (šárecké souvrství) Lom Ejpovice - ordovické vrstvy s Fe rudou (šárecké souvrství)

Lom Ejpovice - ordovické vrstvy na okraji jezera

Lom Ejpovice - ordovické vrstvy na okraji jezera Lom Ejpovice - ordovické vrstvy na okraji jezera
Lom Ejpovice - ordovické vrstvy na okraji jezera