Pískovna Běleč u Karlštejna - třetihorní (miocén 23 - 5 mil.let) vrstvy písků a jílů s kvartérním pokryvem  Pískovna Běleč u Karlštejna - třetihorní (miocén 23 - 5 mil.let) vrstvy písků a jílů s kvartérním pokryvem

Pískovna Běleč u Karlštejna - třetihorní (miocén 23 - 5 mil.let) vrstvy písků a jílů s kvartérním pokryvem (glaciální spraše)

Pískovna Běleč u Karlštejna - chaotické šikmé zvrstvení svědčí o rychle se měnící sedimentaci v třetihorních řekách a jezerech Pískovna Běleč u Karlštejna - chaotické šikmé zvrstvení svědčí o rychle se měnící sedimentaci v třetihorních řekách a jezerech
Pískovna Běleč u Karlštejna - třetihorní (miocén 23 - 5 mil.let) vrstvy písků a jílů s kvartérním pokryvem  (glaciální spraše)