Houbův lom - Koněprusy - svislá tektonická porucha (zlom) ve vápencích Houbův lom - Koněprusy - svislá tektonická porucha (zlom) ve vápencích

Houbův lom - Koněprusy - stávající vchod do jeskyní s neptunickou žílou (rozsedlina ve skalní stěně)

Houbův lom - Koněprusy - organogenní vápence devonského útesu - balvan za informační tabulí Houbův lom - Koněprusy - organogenní vápence devonského útesu - balvan za informační tabulí
Houbův lom - Koněprusy - stávající vchod do jeskyní s neptunickou žílou (rozsedlina ve skalní stěně)