Houbův lom - Koněprusy - stávající vchod do jeskyní s neptunickou žílou (rozsedlina ve skalní stěně)  Houbův lom - Koněprusy - stávající vchod do jeskyní s neptunickou žílou (rozsedlina ve skalní stěně)

Houbův lom - Koněprusy - organogenní vápence devonského útesu - balvan za informační tabulí

Houbův lom - zajímavosti - kreslil Radko Šarič; geologický řez podle I. Chlupáče Houbův lom - zajímavosti - kreslil Radko Šarič; geologický řez podle I. Chlupáče
Houbův lom - Koněprusy - organogenní vápence devonského útesu - balvan za informační tabulí