Chrustenická šachta - ukázka ordovického sedimentárního letenského souvrství - foto Pavel Bokr 2009 Chrustenická šachta - ukázka ordovického sedimentárního letenského souvrství - foto Pavel Bokr 2009

Chrustenická šachta - ukázka ordovického sedimentárního letenského souvrství, které je po variském vrásnění v prvohorách šikmo uloženo - foto Pavel Bokr 2009

Chrustenická šachta - chodby jsou velmi pevné díky šikmému uložení a nemusí být vyztuženy Chrustenická šachta - chodby jsou velmi pevné díky šikmému uložení a nemusí být vyztuženy
Chrustenická šachta - ukázka ordovického sedimentárního letenského souvrství, které je po variském vrásnění v prvohorách šikmo uloženo - foto Pavel Bokr 2009