Písečný vrch u Bečova - těžené křemence - "sluňáky" Písečný vrch u Bečova - těžené křemence - "sluňáky"

Písečný vrch u Bečova - těžené křemence, v okolí balvanu maarová brekcie metamorfovaných vulkanitů a podložních sedimentárních hornin

Písečný vrch u Bečova - v třetihorách hydrotermálně metamorfovaný křemenec Písečný vrch u Bečova - v třetihorách hydrotermálně metamorfovaný křemenec
Písečný vrch u Bečova - těžené křemence, v okolí balvanu maarová brekcie metamorfovaných vulkanitů a podložních sedimentárních hornin