Zahořany u Berouna – letenský profil - uprostřed detail křemencové lavice Zahořany u Berouna – letenský profil - uprostřed detail křemencové lavice

Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů prachovců, drobových břidlic a hrubozrnných sedimentů typu pískovců a křemenců

Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů z klidné sedimentace a hrubší vrstvy z období záplav a bouřové sedimentace Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů z klidné sedimentace a hrubší vrstvy z období záplav a bouřové sedimentace
Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů prachovců, drobových břidlic a hrubozrnných sedimentů typu pískovců a křemenců