Zahořany u Berouna – letenský profil - sedimentace probíhala před cca 455 mil. lety Zahořany u Berouna – letenský profil - sedimentace probíhala před cca 455 mil. lety

Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů prachovců, drobových břidlic a hrubozrnných sedimentů typu pískovců a křemenců

Zahořany u Berouna – letenský profil - uprostřed detail křemencové lavice Zahořany u Berouna – letenský profil - uprostřed detail křemencové lavice
Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů prachovců, drobových břidlic a hrubozrnných sedimentů typu pískovců a křemenců