Vinařická hora - pohled do lomu východně od vrcholu - druhá část složeného vulkánu Vinařická hora - pohled do lomu východně od vrcholu - druhá část složeného vulkánu

Vinařická hora - dvě těžební patra východního lomu - lom pravděpodobně vznikl v bývalém maaru vyplněném lávovými proudy následných erupcí

Vinařická hora - deskovitá odlučnost čediče Vinařická hora - deskovitá odlučnost čediče
Vinařická hora - dvě těžební patra východního lomu - lom pravděpodobně vznikl v bývalém maaru vyplněném lávovými proudy následných erupcí