Těnovická skála - silicit druhotně vyhojený žilkami křemene Těnovická skála - silicit druhotně vyhojený žilkami křemene

Těnovická skála - skalní hřbet rozpukaný mrazovým zvětráváním

Těnovická skála - Stúpa osvícení Těnovická skála - Stúpa osvícení
Těnovická skála - skalní hřbet rozpukaný mrazovým zvětráváním