Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník) Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník)

Těnovická skála - skalní hřbet vznikl mrazovým zvětráváním v období posledních glaciálů (dob ledových)

Těnovická skála - posun skalních bloků Těnovická skála - posun skalních bloků
Těnovická skála - skalní hřbet vznikl mrazovým zvětráváním v období posledních glaciálů (dob ledových)