Dolany - sprašový profil - sprašový profil bývá často vertikálně rozpukán Dolany - sprašový profil - sprašový profil bývá často vertikálně rozpukán

Dolany - sprašový profil - na odlomené části profilu spraše se nachází bílá vrstva vyloučeného vápence

Dolany - sprašový profil - ukázka cicváru ze spraše z lomu Libodřice u Kolína - foto Pavel Bokr Dolany - sprašový profil - ukázka cicváru ze spraše z lomu Libodřice u Kolína - foto Pavel Bokr
Dolany - sprašový profil - na odlomené části profilu spraše se nachází bílá vrstva vyloučeného vápence