Lom Přední Kopanina - slínovce (opuky) v době těžby (2005) - lomová stěna je krásně do zlatova - foto Wikipedia.org Lom Přední Kopanina - slínovce (opuky) v době těžby (2005) - lomová stěna je krásně do zlatova - foto Wikipedia.org

Lom Přední Kopanina - románská rotunda svaté Máří Magdaleny (Přední Kopanina) - z 1. pol. 12. století - kámen byl těžen v opukovém lomu - foto Wikipedia.org

Fotogalerie: PP Lom Přední Kopanina                  Fotogalerie: PP Lom Přední Kopanina
Lom Přední Kopanina - románská rotunda svaté Máří Magdaleny (Přední Kopanina) - z 1. pol. 12. století - kámen byl těžen v opukovém lomu -  foto Wikipedia.org