Lom Přední Kopanina - slínovce (opuky) poměrně rychle zvětrávají, na povrchu hnědnou a rozpadají se - detail Lom Přední Kopanina - slínovce (opuky) poměrně rychle zvětrávají, na povrchu hnědnou a rozpadají se - detail

Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství - proces zvětrávání, v horní části snímku spraše - váté (eolické) sedimenty posledních dob ledových

Lom Přední Kopanina - opuka puká Lom Přední Kopanina - opuka puká
Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství - proces zvětrávání, v horní části snímku spraše - váté (eolické) sedimenty posledních dob ledových