Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství z období křídy (spodní turon) - detail Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství z období křídy (spodní turon) - detail

Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství z období křídy (spodní turon) - opuka se ukládala v moři v období před 95 až 89 mil. lety

Lom Přední Kopanina - slínovce (opuky) poměrně rychle zvětrávají, na povrchu hnědnou a rozpadají se Lom Přední Kopanina - slínovce (opuky) poměrně rychle zvětrávají, na povrchu hnědnou a rozpadají se
Lom Přední Kopanina - jihovýchodní stěna lomu - opuky bělohorského souvrství z období křídy (spodní turon) - opuka se ukládala v moři v období před 95 až 89 mil. lety