Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví - pohled na vrchní část v minulosti těžené radnické sloje s proplástky a vrchní krycí vrstvou okrového pískovce  Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví - pohled na vrchní část v minulosti těžené radnické sloje s proplástky a vrchní krycí vrstvou okrového pískovce

Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví - detail proplástků nejsvrchnější čísti radnické sloje

Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví - schéma radnické sloje s názvy proplástků, těžitelná byla část od cca 6 do 18 metrů Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví - schéma radnické sloje s názvy proplástků, těžitelná byla část od cca 6 do 18 metrů
Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví - detail proplástků nejsvrchnější čísti radnické sloje