Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví  - informační tabule Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví  - informační tabule

Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví - informační tabule

Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví  - informační tabule s mapou břaské pánve s povrchovými a hlubinnými doly Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví  - informační tabule s mapou břaské pánve s povrchovými a hlubinnými doly
Bašta u Břas – profil černouhelnou pánví  - informační tabule