Milhostovské mofety - některé mofety jsou suché a také z nich unikají plyny, které jsou pozůstatkem vulkanické činnosti ve třetihorách Milhostovské mofety - některé mofety jsou suché a také z nich unikají plyny, které jsou pozůstatkem vulkanické činnosti ve třetihorách

Milhostovské mofety - unikající plyny jsou jedovaté a jsou těžší než vzduch a drží se v prohlubních - tím vzniká přirozená past na drobné živočichy, kteří se v prohlubni udusí

Milhostovské mofety - suché mofety s unikajícími plyny, v okolí je zápach sirovodíku, zápach po zkažených vejcích Milhostovské mofety - suché mofety s unikajícími plyny, v okolí je zápach sirovodíku, zápach po zkažených vejcích
Milhostovské mofety - unikající plyny jsou jedovaté a jsou těžší než vzduch a drží se v prohlubních - tím vzniká přirozená past na drobné živočichy, kteří se v prohlubni udusí