Lom Kosov - kopaninské souvrství - střídání vrstev vápence a vápnitých břidlic - nálezy trilobitů  Acanthalomina minuta - foto Mgr.Pavel Bokr (2003), www.geology./foto/14355 Lom Kosov - kopaninské souvrství - střídání vrstev vápence a vápnitých břidlic - nálezy trilobitů  Acanthalomina minuta - foto Mgr.Pavel Bokr (2003), www.geology./foto/14355

Lom Kosov - "řez" vrstvou vápenců - kopaninské souvrství - v řezu jsou vidět schránky orthocerů

Lom Kosov - kopaninské souvrství - schránky orthocerů na vrstevní ploše Lom Kosov - kopaninské souvrství - schránky orthocerů na vrstevní ploše
Lom Kosov - "řez" vrstvou vápenců - kopaninské souvrství - v řezu jsou vidět schránky orthocerů