Lom Kosov - provrásnění vrstev tufitických břidlic při variské orogenezi Lom Kosov - provrásnění vrstev tufitických břidlic při variské orogenezi

Lom Kosov - nejvyšší přídolské souvrství vápenců, kde byly nalezeny ze souše splavené první cévnaté rostliny - cooksonia

lom Kosov - fosílie rostliny cooksonia a její rekonstrukce - www.tumbral.com/tag/cooksonia lom Kosov - fosílie rostliny cooksonia a její rekonstrukce - www.tumbral.com/tag/cooksonia
Lom Kosov - nejvyšší přídolské souvrství vápenců, kde byly nalezeny ze souše splavené první cévnaté rostliny - cooksonia