lom Kosov - tektonické porušení vápenců lom Kosov - tektonické porušení vápenců

Lom Kosov - v období variské orogeneze (karbon) v byly vrstvy vápenců zvrásněny - kopaninské souvrství

Lom Kosov - kontakt zvrásněných vrstev tufů - dole a vrstev vápenců- nahoře Lom Kosov - kontakt zvrásněných vrstev tufů - dole a vrstev vápenců- nahoře
Lom Kosov - v období variské orogeneze (karbon) v byly vrstvy vápenců zvrásněny - kopaninské souvrství