Kuchyňka - ostrov v moři - stěna lomu se zbytky ohlazených valounů silicitu v příbojové části na úpatí kopce Kuchyňka - ostrov v moři - stěna lomu se zbytky ohlazených valounů silicitu v příbojové části na úpatí kopce

Kuchyňka - ostrov v moři - stěna lomu se zbytky ohlazených valounů silicitu v příbojové části na úpatí kopce

Kuchyňka - ostrov v moři - zvětralé ohlazené oblázky s příměsí ostrohraných úlomků silicitů Kuchyňka - ostrov v moři - zvětralé ohlazené oblázky s příměsí ostrohraných úlomků silicitů
Kuchyňka - ostrov v moři - stěna lomu se zbytky ohlazených valounů silicitu v příbojové části na úpatí kopce